Музеи

  • Current

Намерени 11 резултата

Исторически музей Самоков

За и историческия музей на гр. Самоков Самоков заема несъмнено достойно място в българската културна история. Със създаването на музейна сбирка през 1930 г. в града е поставено началото на професионалните занимания с...

Национален музей ЗЕМЯТА И ХОРАТА София

Националният музей Земята и хората е един от големите минераложки музеи в света. Основан е на 1 януари 1986 г., а на 19 юни 1987 г. открива изложбените си зали за посетители. По своя профил музеят обхваща минералното царство...

Арт галерия-музей и ресторант-градина Филипополис Пловдив

Арт галерия-музей и ресторант-градина Филипополис обединява в себе си разкоша на изисканото заведение на хранене с атмосферата на класическата живопис. Изтънченият ресторант се намира в град Пловдив и разполага...

София
пл. Света Неделя №19
+359 2 988 13 43
Пловдив
ул. Христо Г. Данов №34
+359 32 62 66 83
Пазарджик
пл. К. Величков №15
+359 34 44 31 13
Плевен
ул. Стоян Заимов № 3
+359 64 82 35 02
София
ул. Черковна № 92
+359 2 946 18 05
Смолян
ул. Дичо Петров №5
+359 879 11 19 15
София
бул. Цар Освободител 1
+359 2 987 41 95
Национален земеделски музей
София
ул. Суходолска №30
+359 2 929 93 73