Леястом ЕООД -

Леястом ЕООД е основана в град Сливен през 1991 г. Първоначално призводството е съсредоточено в чугунени, алуминиеви и месингови отливки за вътрешния пазар. В периода 1991-1998 г. обема на продукцията се увеличава, въвеждат се нови технологии и се привличат специалисти в отделните отраслови дейности на фирмата. През 1998 г. фирмата закупува леярна за чугунени и стоманени отливки, която се намира в град Сунгурларе, област Бургас. В 2000 г. се отчита скок на призводството над пет пъти спрямо 1998 г., повишават се технологичността на отливките и качеството на готовите изделия до европейските стандарти.
Днес дружеството притежава два леярски цеха, цех за механична обработка, лаборатория за спектрален анализ, механична лаборатория, като 30% от произведената продукция се реализира на външния пазар.

Предприятието произвежда отливки от сиви чугуни GG, високояки GGG и въглеродна стомана. Това са чисти отливки, но в зависимост от вкуса и предпочитанията на клиента, отливката може да бъде термично и механично обработена, боядисана или комбинирано обработена.

Изделията са предназначени за следните отрасли

  • машиностроене
  • селско стопанство
  • строителство
  • декоративни отливки

Технологията, която се използва, включва машинно оборудване с автоматизирана линия за леярски форми, топилни агрегати – индукционни тиглови пещи, за механичната обработка – универсални и специализирани машини, като машинния парк ежегодно се разширява.

Ключови думи

алуминиеви отливки

лаборатория за спектрален анализ

леярски цех

месингови отливки

механична лаборатория

отливки от високояки сиви чугуни GGG

отливки от въглеродна стомана

отливки от сиви чугуни GG

чугунени отливки