МПК-Плевен ЕООД -

Основна дейност на МПК-Плевен ЕООД, гр. Плевен е производство на

  • Метални конструкции – пространствено-тръбни, пълностенни (с постоянно и променливо сечение) и  прътови метални конструкции
  • Голямо-габаритни радиално-аксиални лагери и въртящи пръстени, механична обработка на голямо-габаритни детайли
  • Производство на студено огънати С и Z профили от черна и поцинкована ламарина
  • Производство на окомплектовки от ламарина и електростатично (прахово) боядисване

Дружеството има изградена и внедрена Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008.

Ключови думи

голямо-габаритни детайли

електростатично (прахово) боядисване

пространствено-тръбни метални конструкции

прътови метални конструкции

пълностенни метални конструкции

радиално-аксиални лагери

студено огънати профили