Алуком АД -

Алуком АД произвежда висококачествени отливки от алуминиеви сплави – детайли за хидравлични системи, части за самолетна, корабна и влакова техника, компоненти за текстилната промишленост, за електротехниката и др. Използваните производствени методи са леене под ниско налягане, леене под високо налягане и леене с газово противоналягане.

От 1997 г. заводът е собственост на Група Технология на металите – Ангел Балевски Холдинг АД.

Компанията е водещ производител на алуминиеви детайли в България. Алуком АД притежава технологична възможност и капацитет за собствена изследователска и развойна дейност, конструиране производство на инструментална екипировка, отливки и пясъчни сърца. Заводът специализира и в механична обработка, термообработка, прахово боядисване и асемблиране.

Технологиите на леене включват

  • машинно леене с противоналягане
  • машинно леене под ниско налягане

Алуком АД произвежда детайли със следните габаритни размери

  • Диаметър – до 1500 мм.
  • Височина – до 500 мм.
  • Тегло – до 150 кг.
  • Дебелина на стените: над 5 мм.

Компанията има изградени стабилни търговски взаимоотношения с клиенти от Германия, Австрия, Италия, Великобритания, Белгия и др. Над 80% от продукцията е предназначена за износ.

Алуком АД притежава следните сертификати

  • ISO 9001:2008 от 2002
  • ISO 14001:2004 от 2008
  • ISO/TS 16949:2009 от 2004

 

Ключови думи

Алуком АД

алуминиеви отливки

леене под високо налягане

леене под ниско налягане

леене с газово противоналягане

отливки от алуминиеви сплави

производител на алуминиеви детайли