Макметал Холдинг АД -

5736

За нас

Макметал Холдинг АД  се определя като модерна, авторитетна и бързоразвиваща се компания, защото разполага с добре развит и гъвкав мениджмънт, екип от квалифицирани специалисти и висока култура относно опазване на околната среда.

Фирмата инвестира в съвременните технологии за рециклиране като гаранция за качеството на живот на бъдещите поколения. Макметал Холдинг АД работи с ясното разбиране за значимостта на философията за опазване на околната среда, за ориентиране на индустриалните и бизнес дейности към екологосъобразен режим, за постигане на минимално отрицателно въздействие върху природата.

Дейности с отпадъци – събиране, рециклиране и търговия

  • Търговия с черни и цветни метали – Макметал Холдинг развива успешно своята дейност в областта на търговията с черни и цветни метали, в страната и чужбина.
  • Разделно събиране и рециклиране – Фирмата е специализирана в рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства и батерии и акумулатори.
  • Услуги – Макметал Холдинг предлага различни видове услуги в областта на управлението на отпадъците – събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и други.

Ключови думи

батерии и акумулатори

оползотворяване на отпадъци

ориентиране на индустриалните и бизнес дейности към екологосъобразен режим

рециклиране на отпадъци от моторни превозни средства

рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

събиране

съхранение

транспортиране

търговията с черни и цветни метали

услуги в областта на управлението на отпадъците