ЕТ Пенчо Станев -

ЕТ Пенчо Станев е с основен предмет на дейност
леене на черни и цветни метали

Собственик на фирмата е Пенчо Иванов Станев, дългогодишен работник в областта на леярското производство.
Продукти: производството на отливки от сив чугун за отоплителни уреди (камини и печки) на твърдо гориво, барабани за камиони и ремаркета, отливки за телферостроенето и машиностроенето, отводнителни решетки, капаци за шахти и сифони от черни и цветни метали.
Услуги – изработването на екипировка по зададен чертеж на клиента.
ЕТ Пенчо Станев притежава и лиценз за изкупуване на черни и цветни метали, като приоритетно е изкупуването на чугунен отпадък на конкурентни цени.
Фирмата разполага със следния машинен парк за металолеене и металообработка:

  • два броя пещи за топене на чугун /ПИ 160 и ПИ 630/,
  • колерганг,
  • два броя дробометни машини за почистване на отливки,
  • ел. пещ за топене на алуминий.

Ключови думи

ЕТ Пенчо Станев

изкупуване на черни и цветни метали

леене на цветни метали

леене на черни метали

отливки за машиностроенето

отливки за телферостроенето

отливки от сив чугун