Хоспис Св. Петка (Дантес ООД) -

4267

Ние, екипа и ръководството на Хоспис Св. Петка се стремим да осигурим духовен и материален комфорт и достойни старини на хората, поверени на нашите грижи.

Желанието ни е възрастните хора, които живеят в усамотение, да излязат от принудителната си изолация и да намерят мястото си.
Ежедневието им ще изпълним с игри, музика, тренировки на паметта, гимнастика. Ще провеждаме излети, тържества и чествания, в които могат да участват и близките на нашите обитатели.
Лежащо болните, в зависимост от общото им състояние, ще бъдат мобилизирани, за да вземат участие в ежедневните занимания.
В трапезарията на дома е интегрирана кухня, където веднъж седмично ще се приготвя самостоятелно ястие по желание. Там ще димят и любими гозби, приготвени от самите обитатели.
Социален педагог ще изработи програма, която да запълни емоционалните дефицити и да накара нашите обитатели да се почувстват отново пълноценни и полезни.
Това е само част от всеобхватния индивидуален план за всеки обитател. Стремежът ни е за всеки един от тях да осигурим най-добро качество на живот, духовен и материален комфорт и достойни старини.

Ключови думи

гледане на нуждаещи се от грижи хора

грижа за болни хора

грижа за възрастни

грижи за възрастни хора

хоспис с медицински грижи

хоспис св.Петка

хосписи в Пловдив

частни домове за стари хора