СТМ Плюс ООД -

11878

Служба по Трудова медицина – СТМ Плюс ООД

Фирма СТМ – Плюс е частна българска компания.Основната дейност на фирмата е консултантска дейност/обслужване / на външни организации по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Осигуряваме услуги с гарантирано високо качество и ги интегрираме в модерните системи за управление на Безопасността и Здравето при работа.

Трудова медицина – Комплексно обслужване

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОТДЕЛНИ ЗАДАЧИ И НЕЗАБАВНА РЕАКЦИЯ ПРИ ПРОВЕРКА

ТРУДОВО ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И НА МЯСТО

АНАЛИЗ НА ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ – ПО БЕЗОПАСНОСТ И ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Специализирани измервания от АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
МИКРОКЛИМАТ
ОСВЕТЕНОСТ
ШУМ
ВЕНТИЛАЦИЯ
КЛИМАТИЗАЦИЯ

ХИМИЧНИ ФАКТОРИ
СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
МЪЛНИЕЗАЩИТА
ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА
ВЪТРЕШЕН КРЪГ КОНТАКТИ

Предоставяни услуги и модули на обслужване!

1. Превенция и защита на здравето и безопасността.

2.Организация на труда.

3. Оценка на работното място.

4. Обучения.

5. Провеждане на инструктажи.

6. Здравно наблюдение.

7. Организиране извършването на профилактични медицински прегледи

8. Организиране измерване от акредитиран орган за контрол /лаборатория.

9. Трудово правни консултации за работодателя.

10. Други услуги за работодателя.

11.Осигуряване на преференциални цени на висококачествени и сертифицирани ЛПС и работно облекло.

12. Осигуряване на преференциални цени на застрахователни услуги за работодателя.

СТАНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА CO2

СТМ ПЛЮС ООД Е ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ЗА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАНЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД.

Местоположение

Ключови думи

Анализ на заболяемост с временна загуба на рабоспособност

Консултации в областта на хигиената

Обслужване по трудова медицина

Обучение по безопасност и здраве

Организиране и извършване на лабораторни измервания

служби по трудова медицина

СТМ

Трудово - правни консултации