СТМ Валжан ЕООД -

СТМ – ВАЛЖАН гр. Стара Загора извършва

  • Превантивна дейност по опазване здравето и работоспособността на работещите
  • Консултиране на работодателите в областа на здравето и безопасността при работа
  • Оценка на риска, профилактични медицински прегледи
  • Измерване на фактори на работната среда

Ключови думи

Измерване на фактори на работната среда

консултации и предписания за здравето и безопасността при работа

Оценка на риска

предписания за опазване здравето и работоспособността

Профилактични медицински прегледи