Белер Медикъл ООД -

1217

 Служба по Трудова медицина – Белер Медикъл ООД

Службата по трудова медицина е пререгистирана през 2008 год. на основание Удостоверение № 018-1 от 23.04.2008, издадено от Министерство на здравеопазването, фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването. СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово – правно регламентирани документи.

Трудова медицина – Комплексно обслужване

  • Служба трудова медицина
  • Оценка на риска
  • Консултации ЗБУТ
  • Профилактични медицински прегледи
  • Обучение
  • Здравни консултации
  • Ирисова диагностика

Ключови думи

Здравни консултации

Ирисова диагностика

Консултации ЗБУТ

Оценка на риска

Профилактични медицински прегледи

Служба трудова медицина