Хаджиева Нася Доц. Д-р -

2105

Автобиография на Доц. д-р Нася Хаджиева

8_r_sДоц. Нася Хаджиева е родена в Пловдив през 1948 г.
Завършва Медицинския Университет в Пловдив през 1973 г.

През 1974 г. тя спечелва конкурс за Редовна аспирантура по Вирусология в Националния Център по Заразни и Паразитни Болести – София.

През 1980 г. защитава успешно дисертационен труд и получава научната и образователна степен Кандидат на Медицинските Науки (К.М.Н.) Същата година започва работа като асистент-професор в Катедрата по Микробиология в Медицинския Университет – София.

През 1996 г. получава степен Доцент.

Доц. Нася Хаджиева е Завеждащ лаборатория по

Микробиология и Вирусология в МБАЛ  Царица Йоанна – София.

  КАТРАПС за лечение на онкологични заболявания

Повече от 50 години Проф. Спартак Хаджиев изследва взаимодействието на туберкулозните бактерии (Mycobacterium tuberculosis) с раковите клетки при хора със злокачествени заболявания. В последните 20 години Проф. Хаджиев, заедно с дъщеря си Доц. Нася Хаджиева и със своя внук Доц. Михаил Петров продължават работа върху имуномодулиращата и антитуморна активност на противотуберкулозната ваксина БЦЖ. Десетки статии върху данните от тези изследвания са публикувани в различни медицински списания.

Основният извод от тези изследвания е, че БЦЖ ваксината съдържа мощен антитуморен фактор, който е отговорен за нейната противоракова активност. Този фактор, наречен от Проф. Хаджиев и Доц. Хаджиева „Н96“ е водещ компонент на препарата  КАТРАПС  (наричан по-рано препарат „HD88“), който се прилага в техните кабинети за лечение на различни видове тумори. Н96 оказва мощен ефект върху туморните клетки, като спира бързото им и безконтролно размножаване и блокира подтискащия ефект на туморите върху нормалните клетки на организма.

Терапевтичният ефект на КАТРАПС  не зависи от имунната система и не засяга имунния отговор. Вероятно Н96 действа като клетъчен растежен фактор, контролиращ недиференцираната пролиферация на раковите клетки. Анализът на този феномен и резултатите от лечението на раково болни с БЦЖ показва, че терапевтичния ефект на ваксината върху туморните клетки е тясно свързан с наличието на фактора Н96 и почти не зависи от живите клетки. Терапевтичният ефект на стандартната БЦЖ ваксина при раково болни се проявява рядко, при изолирани случаи и не може да се възпроизведе. Резултатите от лечение с БЦЖ рязко се подобряват като се вземе предвид ефектът на Н96. Висока концентрация на фактора Н96 може да се получи при прецизен подбор на щамовете БЦЖ и спазването на специални условия при култивирането им. В последните години при производството на препарата КАТРАПС, тези условия се оптимизираха, което повиши крайния лечебен ефект. Досега КАТРАПС  е приложен на хиляди пациенти с различни форми на онкологични заболявания. Наблюдаваните трайно добри резултати позволяват този препарат да бъде препоръчван за лечение на онкологично болни.

 

 

 

Ключови думи

доц. Хаджиева

имуностимулиране

катрапс

лечение на онкологични заболявания

лечение на онкологично болни

лечение на рак

лечение на раково болни

онкологични заболявания

онколози