Рангелов Христо Д-р -

  • бул. Академик Иван Гешов № 15
  • +359 898 59 70 68; 02 852 70 29
  • rangelov_49@abv.bg

Д-р Рангелов е главен административен асистент в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ Свети Иван Рилски.
В клиниката са вградени за първи път в страната почти всички съвременни интервенции в неврохирургията: микроневрохирургия, мозъчни клапи, КТ – базирани стереотаксични интервенции, невронавигация, перкутанни дисектомии, предни и странични достъпи към гръбначния стълб, спинални стабилизации и дискови импланти, интерстициална брахитерапия при мозъчни тумори, различни операции при епилепсия, стимулация на вагусовия нерв, болкови синдроми и трансплантация на ембрионални клетки при паркинсонизъм.

Специализация на д-р Христо Рангелов

Д-р Рангелов извършва консултации, диагностика и оперативно лечение на:

  • Невралгия
  • Съдови заболявания
  • Дискогенни заболявания
  • Шваноми
  • Менингиоми
  • Аденоми

Ключови думи

аденоми

брахитерапия при мозъчни тумори

д-р Христо Рангелов

дискогенни

дискогенни заболявания

добри неврохирурзи в София

менингиоми

микроневрохирургия

мозъчни клапи

невралгия

невролози в София

неврохирурзи

съдови

шваноми