ПРО-ВИТА – Център за образна диагностика -

1197

Центърът за образна диагностика ПРО-ВИТА

e резултат от съвместен международен проект. Той разполага с download (1)последно поколение апаратура за образна диагностика, която гарантира изключително качествени резултати от направените изследвания и възможност за телемедицина. Центърът ще работи с НЗОК и всички здравноосигурителни фондове, няма ограничение при приема на пациенти от цялата страна и чужбина. В МЦ ПРО-ВИТА работи екип от висококвалифицирани специалисти с дългогодишна практика.

Центърът e оборудван с най-ново поколение апаратура и предлага

• скринингови проучвания
• профилактични прегледи и изследвания в областта на:
– онкологията
– ендокринологията
– неврологията
– кардиологията
– нефрологията
– ортопедията и травматологията

Какво представлява образната диагностика?

imagesОбразната диагностика е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, която с получените чрез различни физични принципи образи на анатомични структури позволява диагностицирането и лечението на заболяванията. Не включва методите за получаване на диагностичен образ с използването на радиофармацевтици. Всички образни изследвания включват разчитане – писмена интерпретация и резултат от изследване върху носител – филм или СD.

Местоположение