МЕДИГРЕЙ ООД -

МЕДИГРЕЙ е създадена

през 2005г. от специалисти, работили дълго в областта на рентгеновата диагностика, с основна задача – преодоставяне на услуги в областта на контрола на качеството на медицински рентгенови апарати.

Фирмата разполага със съвременна измерителна апаратура и е лицензирана за провеждане на дейността си от Агенцията за Ядрено регулиране и Министерство на Здравеопазването.

Фирмата предлага следните услуги

 • medigrey-plovdiv-pic1Пускови изпитания, проверка и оценка на физико-техническите параметри на медицинска диагностична апаратура съгласно Наредба 30. Консултиране и изработка на програми за контрол на качеството
 • Периодични изпитания и проверки по разработена програма за контрол на качеството за всеки рентгенов апарат. medigrey-plovdiv-pic2
 • Консултации за последваща клинична експлоатация и подобряване на процеса на работа, с цел достигане на по-добри клинични резултати
 • Проектиране на рентгенови кабинети в част „Технически проекти и мерки за радиационна защита“ – част „Лъчезащита“

МЕДИГРЕЙ ООД извършва

medigrey-plovdiv-pic3

 1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
 2. РЕАЛНО ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА КОНТРОЛИРАНА ДИАГНОСТИЧНА  РЕНТГЕНОВА АПАРАТУРА
 3. ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА АПАРАТИТЕ И РАБОТАТА НА ОБСЛУЖВАЩАТА СЕРВИЗНА ФИРМА medigrey-plovdiv-pic4
 4. КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ
 5. СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЦЕЛИЯ ДИАГНОСТИЧЕН ПРОЦЕС
 6. КРАТКИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОВЕРКИТЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
 7. КАЧЕСТВЕНО И ОТГОВОРНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ medigrey-plovdiv-pic5
 8. ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА ПРИ КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

Доставка и монтаж на устройства за измерване на пациентната доза (DAP-метри) съгласно Наредба 30

medigrey-plovdiv-pic6Ние притежаме богат опит и инженерен подход към проблемите, свързани с качеството на диагностичния образ.

Ключови думи

DAP-метри

диагностичен образ

медицинска диагностична апаратура

медицински рентгенови апарати

Наредба 30

пациентна доза

рентгенов апарат

рентгенова диагностика

рентгенови кабинети