МДЛ – Валжан ЕООД -

МЕДИКО – ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ВАЛЖАН e хистологична лаборатория.
– Лечебно заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения.
– Самостоятелна МДЛ, насочена към диагностика и профилактика на рака на шийката на матката.
– Извършват цитологични, хистологични и имунохистологични изследвания.
– Работи с НЗОК.

Ключови думи

лаборатория за диагностика и профилактика на рака на шийката на матката

Самостоятелна МДЛ

хистологична лаборатория

хистологични и имунохистологични изследвания