Гегусков Васил Д-р Д.М. -

1953

Д-р Васил Гегусков, д.м. – Заместник началник клиника по кардиохирургия към УМБАЛ Св. Анна извършва

  • Спешна и планова хирургия на гръдна аорта /аневризма, дисекация, вродени малформации/
  • Съхраняване на собствената митрална клапа и възстановяване на функцията й
  • Минимално инвазивни операции на аортна клапа и възходяща аорта
  • Минимално инвазивни операции на митрална и трикуспидална клапи

Ключови думи

аневризма

вродени малформации

Д-р Васил Гегусков

операции на аортна клапа

операции на възходяща аорта

операции на митрална и трикуспидална клапи

съхраняване на собствената митрална клапа

УМБАЛ Св. Анна

хирургия на гръдна аорта