Ина Дентал -

1627

Ина Дентал – Вземете от нас Вашето усмихнато самочувствие!

Стоматологичен кабинет и лицензирана зъботехническа лаборатория

  • Стоматологичен кабинет – терапия, ендодонтия, пародонтология, хирургия, протетика и естетична стоматология.
  • Зъботехническа лаборатория – металокерамични конструкции, частични и тотални протези, моделно-ляти протези, термопластични протези (тип VALPLAST)

Ключови думи

ендодонтия

естетична стоматология

лицензирана зъботехническа лаборатория

металокерамични конструкции

моделно-ляти протези

пародонтология

протетика

Стоматологичен кабинет

Стоматологичен кабинет - терапия

термопластични протези тип VALPLAST

хирургия

частични и тотални протези