ДКЦ Свети Лука – Диабетен център EООД -

Предмет на дейност

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР ЕООД

 • Осъществяване на диагностика и амбулаторно лечение на остри заболявания
 • Диагностика и амбулаторно лечение на травми и изострени хронични болести по 16 основни специалности
 • Наблюдение и осъществяване на медицинска помощ при бременност и майчинство
 • Диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания
 • Разполага със специализиран кабинет “Обучение по хранене”, насочен към хора  с диабет, затлъстяване и други заболявания и усложнения
 • Дейност по здравна промоция и профилактика

Лекарите в „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР” ЕООД

 • Работят с пациенти по договор с НЗОК
 • Извършват експертиза на временната неработоспособност
 • Издават документи, свързани с тяхната дейност
 • Издават медицински свидетелства
 • Осигуряват профилактични прегледи на работници и служители на фирми чрез абонаментно обслужване и Службата по трудова медицина
 • Насочват пациенти за консултативна и болнична помощ
 • Извършват платени медицински услуги

Ключови думи

дейност по здравна промоция и профилактика

диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания

наблюдение и осъществяване на медицинска помощ при бременност и майчинство

осъществяване на диагностика и амбулаторно лечение на остри заболявания

Служба по трудова медицина