ТН Машини ООД – гр. София -

34023

ТН Машини ООД е ново учредена фирма, продължител на дейността, под нова юридическа   форма, на  ЕТ Траян Новоселец, фирма  с дългогодишен опит в мебелната промишленост.

Основна дейност

Инженерингова дейност в областта на мебелната и дървообработваща промишленост:

 • Проектиране
 • Доставка на нови и използвани машини и оборудване
 • Монтаж
 • Сервиз
 • Обучение
 • Консултантска помощ

Представител за България на

фирми, които са световни лидери в своята област като Caselli Group, CEFLA, COSTA Levigatrici, SECAL, COSMEC и партньор на много други фирми от Италия, Австрия и Германия.

Фирмата е специализирана в

доставката и сервиза на машини и съоръжения за:

 • Производство на столове и изделия със сложна форма
 • Производство на фурнировани и мебели от масив, врати и прозорци
 • Шлайфане и полиране
 • Повърхностна обработка на мебелни детайли, столове, паркет, врати и прозорци
 • Сушене на дървесината
 • Пречистване на разтворители

Машини

 • Машини за производство на столове.
 • Шлайфмашини.
 • Машини за повърхностна обработка.
 • Машини за производство на мебели.
 • Дървообработващи машини.
 • Машини за облицоване на профили и детайли.
 • Преси.
 • Машини за предпресова обработка.
 • Машини за топлинна обработка на дървесина.
 • Машини за оползотворяване на дървесни отпадъци.
 • Машини за поддръжка и ремонт на режещи инструменти.
 • Машини за преработване на замърсени разтворители.
 • Дървообработващи машини с цифропрограмно управление.

Ключови думи

двуобрезен циркуляр

доставка и монтаж на нови и използвани машини и оборудване

Дървообработващи машини с цифропрограмно управление

машини за дървообработка

машини за мебелисти

Машини за облицоване на профили и детайли

Машини за оползотворяване на дървесни отпадъци

Машини за повърхностна обработка

Машини за поддръжка и ремонт на режещи инструменти

Машини за преработване на замърсени разтворители

машини за производителите на мебели

Машини за производство на мебели

Машини за производство на столове

машини за сушене на дървесина

Машини за топлинна обработка на дървесина

машини и оборудване за производство на столове

преси и машини за предпресова обработка

проектиране на дървообработващи машини

циркуляри

Шлайфмашини