Адвокатско дружество Тоневи -

  • ул. Цар Иван Шишман №85 Б, ет. 3, оф. 5
  • +359 42 60 25 35; +359 888 26 17 17; +359 887 80 57 13
  • +359 42 60 25 35
  • tonevi@mbox.contact.bg
1552

Ако Ви е необходима правна защита или юридическа консултация в гр. Стара Загора и региона обърнете се към Адвокатско дружество Тоневи.

Адвокатското дружество е действащо, с личен номер: 2700001660.

Aдв. Владимир Тонев и адв. Мирена Тонева са специализирани в областта на:

  • Гражданско право
  • Търговско право
  • Данъчно право
  • Трудово право

 

Ключови думи

адвокати в Стара Загора

Бракоразводни дела

вещно право

гражданско право

данъчно право

правни консултации

правно обслужване в Стара Загора

Трудово право

търговско право

юридически консултации