Адвокатско дружество Кирякови & Ко -

1496

За нас

Адвокатско дружество Кирякови & Ко е дружество, специализирано в областта на консултантските услуги, включващи осигуряване на правното обслужване, което обхваща следните правни отрасли: гражданско право, търговско право, административно право, данъчно право.

Адвокатско дружество Кирякови & Ко е правна кантора, учредена в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 2 от Закона за адвокатурата, в гр. Добрич и е регистрирана по ф.д. №599/2007 г. по описа на Добрички окръжен съд. Дружеството е вписано в Регистъра на адвокатските дружества, воден при Добрички окръжен съд под №1, том 1, стр. 1.

Услугите, които предлага Адвокатско дружество Кирякови & Ко

Адвокатско дружество Кирякови & Ко предлага професионални и висококачествени услуги в сферата на:

  •     Гражданско право
  •     Търговско право
  •     Административно право
  •     Данъчно право

 Посетете нашите офиси

  • Офис Добрич

ул. Независимост №2 А, етаж 3
тел/факс: +359 58 605166

  • Офис Русе

бул. Тутракан №100, ет. 3
тел: +359 82 817450, +359 82 817451
факс: + 359 82 844862

Ключови думи

адвокатски кантори в Добрич

адвокатски кантори в Русе

Адвокатско дружество Кирякови & Ко

административно право

гражданско право

данъчно право

правни консултации в Добрич

правни консултации в Русе

правното обслужване

търговско право