Счетоводна Къща C&K -

Счетоводна Къща C&K  предлага следните  услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужване със необвързващ договор;
 • Осчетоводяване на цялата документация на Вашата фирма;
 • Начисляване на амортизации;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на отчет за вземания от клиенти и за задължения към доставчици;
 • Следене на оборотите по ДДС, съставяне на дневници по ЗДДС и справка – декларация по ЗДДС, подаване на справката – декларация по ЗДДС към НАП;
 • Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП.
 • Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП;
 • Електронно банкиране;
 • Писане на платежни документи;
 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
 • Изготвяне на периодични финансови отчети;
 • Изготвяне на статистически тримесечни форми;
 • Изготвяне на оборотни ведомости;
 • Пълно ТРЗ обслужване (всичко което е необходимо за осигуровките и заплатите във Вашата фирма);
 • Годишно приключване на Вашата фирма;
 • Изготвяне на годишните статистически форми и предоставянето им в НСИ;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация за доходите на частно физическо лице;
 • Публикуване на финансови отчети в Търговския Регистър;
 • Регистрации на фирми;
 • Застраховки.

Предимствата на Счетоводна Къща С&К

Ние сме надежден партньор – Всички служители в нашата фирма са магистри по счетоводство. Главните счетоводители са със стаж над 10г. Целият екип на Счетоводна къща C&K ежегодно посещава семинари и фирмата е абонирана за различни специализирани печатни издания, което ни позволява да сме информирани за всяка една промяна на действащото законодателство, както и за добрите практики, свързани с тези промени.
Стриктност – в нашата сфера на първо място са сроковете. Ние сме разработили метод на работа, който ни позволява да не изпускаме нито един срок, който фигурира в българското законодателство.
Сигурност – можете да разчитате на непрекъснат контакт с нас за случващото се във Вашата фирма, както и за разрешаване на всякакви казуси, свързани с осчетоводяването на стопанската дейност на фирмата.
Лоялност и конфиденциалност – в договора за счетоводно обслужване има включена специална клауза за конфиденциалност. Във всички трудови договори, които сключваме с нашите служители, също съществува такава клауза.
Гъвкавост и мобилност – за нас всеки клиент е различен и всеки има определени изисквания. Ние сме готови да спазваме всички Ваши изисквания, стига да не противоречат на нашата политика.
Ежемесечен финансов анализ – по имейл и по телефон ще получавате анализ на финансовото състояние на Вашата фирма.
Допълнителни услуги – предлагаме набор от допълнителни услуги, с което целим да спестим Вашето време
Цена – стартовата цена за новорегистрирана фирма е 80 лв.(за нерегистрирана фирма по ДДС) и 180лв.(за регистрирана фирма по ДДС) *посочените цени за за фирми с малък документооборот и до 3 осигурени лица

Добрият счетоводител ще Ви помогне да забогатеете, а лошият ще Ви съсипе.Ние сме Счетоводна Къща С&К и сме едни от най-добрите!
ИСКАТЕ ЛИ ДА РАБОТИТЕ С НАС ???

Ключови думи

абонаментно счетоводно обслужване

абонаментно счетоводно обслужване със необвързващ договор

годишна данъчна декларация за доходи на физическо лице

годишни статистически форми

годишно приключване

застраховане

застрахователни агенти

застраховки

изготвяне на оборотни ведомости

правни консултации

Счетоводна Къща C&K

счетоводни къщи

счетоводно обслужване

счетоводство