Докса Консултинг -

1226

Докса Консултинг е създадена през 2005 година. За времето на своето съществуване компанията ни винаги се е стремила да се утвърди като фирма с високо качество на предлаганите счетоводни услуги, работеща за пълно счетоводно обслужване и защитата на интересите на своите клиенти.

Стремежът на Докса Консултинг е да осигури индивидуален подход към своите клиенти, оптимизирайки счетоводството, финансите и данъците съобразно спецификата на извършваната дейност на базата на качествени бързи и ценово обосновани счетоводни услуги на конкурентни цени.

Мисията ни е да обслужваме клиентите си бързо, качествено и да пестим от най-ценните неща в наши дни – времето им. В по дългосрочен план се надяваме да осъществим успешен преход към европейските норми и изисквания, като си поставим нови по – високи критерии и приоритети, еквивалентни на тези в европейската общност.

Ключови думи

абонаментно счетоводно обслужване

водене на фирмено счетоводство

годишно счетоводно приключване

данъци

счетоводни услуги

счетоводно обслужване

счетоводство

финанси

финансово - счетоводни консултации