Норд БГ груп ЕООД -

2496

НОРД БГ ГРУП  ЕООД е дружество регистрирано през 2008г. в град Велико Търново.
Дружеството има за цел да предлага услуги и дейности по пълно фирмено обслужване и консултиране.
Едноличен собственик и Управител на дружеството е инж. Явор Живков – магистър по електроника и компютърна мултимедия. Той е водещ одитор и главен консултант.

Основните услуги, които дружеството предлага са

  • консултация при разработване, внедряване и подпомагане за сертификация, съгласно изискванията на Международни стандарти за управление – ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000/HACCP/, OHSAS 18001, ISO 27001, SA 8000;
  • обучение в областта на системите за управление, и на вътрешни одитори;
  • сертификация и изпитване на продукти, калибриране на средства за измерване;
  • рекламна дейност – печатна, медийна и интернет; изработка и поддържане на интернет страници;
  • услуги в сферата на връзките с обществеността и кетъринга;
  • издателска дейност и предпечатни услуги;
  • обучение по компютърна грамотност й специфични софтуерни продукти; – счетоводни услуги;
  • консултации при покупко-продажба на недвижимо имущество;
  • посредничество и търговско представителство в областите: информационни, правни и софтуерни продукти за бизнеса.

НОРД БГ ГРУП ЕООД е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008!

Централният офис на дружеството е във Велико Търново, и има представители в:  София, Варна, Русе, Мадан и Свищов.

Ключови думи

вътрешни одитори

издателска дейност

консултация при разработване и внедряване за сертификация

Международни стандарти за управление

НОРД БГ ГРУП

обучение в областта на системите за управление

предпечатни услуги

рекламна дейност

сертификация и изпитване на продукти