Оценителско бюро България ЕООД -

Информация за Оценителско бюро България ЕООД

Оценителско бюро България ЕООД е регистриран независим оценител.
Работи с мрежа от лицензирани оценители, общо 65 ескперта, работещи на територията на 23 града в България.

Оценителско бюро България ЕООД извършва експертни  пазарни оценки на:

  • Недвижими имоти
  • Машини и съоръжения
  • Търговски предприятия и вземания
  • Права на интелектуална собственост
  • Земеделски земи и трайни насаждения

Ключови думи

акции

експерт-оценители

оценка на машини и съоръжения

оценка на недвижими имоти

оценка на права на интелектуална собственост

оценка на трайни насаждения

оценка на търговски предприятия и вземания

пазарни оценки на недвижими обекти

търговски марки