Николай Нончев – Независим оценител – Заклет преводач -

265

Николай Нончев

/Сертифициран независим оценител

и заклет преводач към МВнР/

предлага услугите:

 

Оценка на движима и недвижима собственост

 

• Недвижими имоти (в т.ч. поземлени имоти, апартаменти и къщи)
• Земеделски земи и трайни насаждения
• Машини и съоръжения (в т.ч. МПС)

 

Езикови преводи

 

На документи и книги, както и устни преводи

 

•  От/на френски език
•  От/на английски език

 

Възможност за

 

•  Уроци по френски и английски език от ниво A1 до C2
•  Консултации по особеностите на френския език от провинция Квебек /Канада/

Ключови думи

Вземания

Индустриална собственост

лицензиран оценител

Оценител къщи

Оценител машини Оценител МПС

Оценител недвижими имоти

Оценител собственост

Оценка апартаменти Стара Загора

Оценка земеделски земи Стара Загора

Преводи английски език Стара Загора

Преводи френски език Стара Загора

сертифициран оценител

Съоръжения