Гига Джордж ЕООД -

2368

Преводи и легализация

ГИГА ДЖОРДЖ е лицензирана от Министерството на външните работи за извършване на официални преводи и легализация на документи с договор от 2005 г.

В работата си се съобразяваме изцяло с изискванията на клиента, като спазваме нормите за конфиденциалност и професионална и експедитивна работа от приемане на документа-източник до доставяне на документа-резултат.

Подходът ни към всеки текст е индивидуален. Според тематиката той се възлага на преводачи и/или специалист в съответната област. Преди предоставяне на клиента, всеки текст се редактира (proofreading) от отделен редактор.

Разполагаме с капацитета да сформираме групи от специалисти/преводачи за работа върху проекти със специализиран профил (попадащ в някоя от посочените по-долу сфери на специализация).

Превеждаме от/на следните езици:
Езици от група І:
Английски, Немски, Френски, Руски
Езици от група ІІ:
Италиански, Испански
Езици от група III:
Гръцки, Португалски, Чешки, Словашки, Полски, Румънски, Унгарски, Сръбски, Хърватски, Турски
Езици от група ІV:
Албански, Холандски, Шведски, Норвежки, Датски, Арабски

Консултантска и инженерингова дейност

ГИГА ДЖОРДЖ предлага консултиране във връзка с разработване, кандидатстване и управление на проекти по Оперативните програми, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, експертно консултиране относно електроенергийни системи, базирани на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), цялостни решения за соларни фотоволтаични системи и проектиране на инсталации за пречистване на отпадъчни води и инсталации за преработка на отпадъци.

Предлагаме консултантски услуги по разработване, кандидатстване и управление на научно-изследователски и бизнес проекти, свързани с програми на българското правителство, международни институции, банки, частни фондове и фондации, публично-частно партньорство, неправителствени организации и др.

Издателска дейност и предпечат

ГИГА ДЖОРДЖ издава научна, техническа и бизнес литература.

Извършваме пълния цикъл от дейности от ръкопис (на електронен или хартиен носител) до отпечатване на книгата:
предпечатна подготовка в съответния формат (форматиране, обработка на изображения и т.н.)
дизайн на корица
ISBN регистрация
печат

Отпечатваме и документация и в големи, и в малки тиражи (до 100 бр.) в не-„печатарски” формати (А4, А5 и др.), с подвързване с твърди/меки корици или на спирала.

Работим с надеждни печатници, с което гарантираме качеството на отпечатаните продукти.

Местоположение

Ключови думи

икономически преводи

консултантска и инженерингова дейност

правни преводи

преводи и легализация

предпечат и издателска дейност

проекти европрограми

проектиране и изграждане на соларни системи

соларни системи

софтуерни услуги и специализирано програмиране

технически преводи