Митев и Син Консултинг ООД -

1346

Митев и Син Консултинг ООД предлага

  • Счетоводно обслужване;
  • Счетоводни и данъчни консултации и свързаното с тях правно подсигуряване;
  • Консултации по трудово законодателство;
  • Проверки и заверки на финансови отчети на предприятията;
  • Консултации в областта на инвестирането и фирменото управление;
  • Данъчна защита – изготвяне на възражения, жалби и съдебни искове
  • по актове за констатации и данъчно облагателни актове;
  • Изготвяне на вътрешни нормативни документи;
  • Извършване на необходимите за дейността регистрации.

Ключови думи

Извършване на необходимите за дейността регистрации

Изготвяне на вътрешни нормативни документи

Консултации в областта на инвестирането и фирменото управление

Консултации по трудово законодателство

Проверки и заверки на финансови отчети на предприятията

Счетоводни и данъчни консултации и свързаното с тях правно подсигуряване

счетоводно обслужване