Оптик-Ком България ЕООД -

2158

Информация за Оптик-Ком България ЕООД

Оптик-Ком България ЕООД е изцяло български интернет оператор, специализиран в разработка и изпълнение на телекомуникационни решения за корпоративни клиенти, кабелни оператори и интернет доставчици.
Kомпанията е основана още през 1997 г. и в основната концепция на работа е заложена абсолютната безкомпромисност по отношение на качеството на предоставяните услуги.
Оптик-Ком България ЕООД е официално лицензиран ISP и притежава търговската марка Optic-Com, регистрирана в патентното ведомство на Република България.
В момента компанията оперира със сумарен капацитет над 10 Gbps (10240 Mbps) към Международното Интернет пространство и над 150 Gbps (153 600 Mbps) към българското Интернет пространство, което поставя компанията на водещи позиции в сектора.

Интернет услуги от Оптик-Ком България ЕООД

Неограниченият достъп до Интернет по LAN мрежа предполага услуга, която не е лимитирана по време или обем. В този случай клиента има непрекъснат сигнал съобразно избраната услуга от тарифния план.
Услугите са атрактивни със своето гарантирано качество, високи скорости и конкурентни цени, които са съобразени с различните потребителски групи.
Услугите Optic-Com са предназначени САМО за домашно ползване от физически лица.
Всички IP адреси са реални, а всички IP адреси на услуги над 33 са реални-статични.
В ненатоварените часови зони получавате допалнителен капацитет – до ТРИ пъти повече от скороситите валидни за вашата улуга.

Nevo-TV  от Оптик-Ком България ЕООД

Nevo-TV се отличава както с кристално качество на предавания сигнал така и с отлична надежност на предлаганата услуга: На първо място Нево ТВ има оптична свързаност до студията на най-големите Български телевизии, включващо пакетите на bTV, Нова ТВ и др. Това гарантира максимална надежност на връзката и нейната стабилност при силни дъждове, снегове и бури. Получаването на студиен сигнал допълнително означава до два пъти по-високо качество (bitrate) спрямо някой сателитни и кабелни оператори. Сигналът се обработва в цифрова станция от последно поколение и най-висок клас на водещия немски производител Blankom. Наденожстта на връзката до крайния потребител се гарантира от пренасянето на сигнала през подземна високотехнологична оптична опорна мрежа. Тя осигурява непрекъснатост и защитеност от метеорологични промени (например дъжд или снеговалеж). Нево ТВ използва техника за разпространение на сигнала от последно поколение, която позволява двойна осигуреност на оптичната мощност. Допълнително предимство е използването на абсолютно независима преносна среда за услугите Интернет и Цифрова Кабелна Телевизия. Заповядайте в някоя от касите ни, за да се убедите сами в качеството на предлаганата услуга!

Поддръжка от Оптик-Ком България ЕООД

24/7 поддръжка и мониторинг на мрежата и услугите чрез денонощен телефон (HOT LINE). Техническите ни специалисти разполагат със средства и инструменти, позволяващи им да реагират незабавно при евентуална техническа неизправност или повреда.
Техническите ни центрове са оборудвани с най-съвременна техника – електрическо захранване през UPS, подсигурено с генератор, климатизация на помещенията, двойни подове с антистатично покритие, 24-часова охрана.
Центровете работят независимо един от друг като това дава възможност клиентите ни да получат безпрецедентни гаранции за непрекъсваемост на предоставяните услуги. С цел да се осигури безпроблемна и непрекъсната доставка на услугата ни в допълнение на основното оборудване Оптик-Ком България ЕООД разполага с:
Автономна система за електрическо захранване в техническите си центрове, подсигурено от UPS и дизел генератори.
Максимално надеждна система за мониторинг на мрежата.
Усвъвършенствана система за обслужване на клиентите.

Ключови думи

интернет доставчици

интернет доставчици в София

интернет услуги

кабелна телевизия

оптичен интернет

телевизия и интернет

цифрова телевизия