БГЛан ООД -

БГЛан е доставчик с десет годишен опит в предоставянето на Интернет услуги. Ние сме доставчик със 100% частно и българско участие. Оптичната инфраструктура на БГЛан прави достъпни предлаганите от нас услуги в повече от 30 квартала на София, като близо 5000 домакинства и няколкостотин юридически лица и корпоративни клиенти са ни избрали за свой доставчик. Разнообразните нужди и желания не само на нашите клиенти, но въобще на всички потребители на интернет беше причина, да подсигурим максимално своята международна интернет свързаност с други доставчици и да изградим двойно и тройно подсигурена собствена оптична мрежа. БГЛан не използва трасета под наем, което е гаранция за високото качество на предоставяната услуга, бърза реакция при отстраняване на евентуално възникнали проблеми.

Осъзнавайки важността на преносната среда, ние в БГЛан успяхме да изградим собствена подземна оптична опорна мрежа, която осигурява 10G свързаност между всичките ни 16 технически центъра, а също така и с най-големите кабелни и телекомуникационни оператори с които сме изградили напречна свързаност. БГЛан достига до своите абонати, посредством технологията Fiber To The Building – достъп чрез оптика от техническия център до общо помещение в сградата, като достъпът до дома или офиса на всеки абонат може да е реализиран чрез усукана метална двойка.

За да може всеки клиент да остане доволен и да бъдат задоволени неговите индивидуални предпочитания и желания ние сме подбрали екип от професионалисти, чиято основна грижа е грижата за надежността на предоставяните от БГЛан услуги. Той се грижи денонощно за качеството на предоставяните от нас услуги и следи отговорно и с голямо старание за изправността на оптичната и медна преносна среда.
БГЛан разполага със собствен денонощен Call center, в който екип от висококвалифицирани специалисти са на разположение на нашите клиенти 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, 365 дни в годината. За нас не съществъват маловажни клиентски проблеми и никога не оставяме неотстранени такивa.

Ключови думи

БГЛан

интернет доставчици

интернет доставчици в София

интернет услуги

оптичен интернет

собствена оптична мрежа