Национална художествена академия -

Национална художествена академия подготвя професионални художници в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията, историята и теорията на изкуството.

Курсовете по различните предмети завършват с изпити, като оценяването се осъществява по шестобалната система. Професионалните задачи, конферансите, курсовите работи, дипломните изложби и проекти са важна съставна част от образователния процес, наред с теоретичните изпити.

В НХА продължава да е висок броят на проведените изложби, творчески работилници и научни конференции. Библиотеката на НХА периодично попълва своите фондове с най-новите издания във всички области на художественото творчество.