Детски свят – ЦДГ №112 -

ЦДГ №112 Детски свят е с интегрирано обучение. Прием на деца от 3 до 7 години. Има 6 групи, 2 от които са със СОП деца. Намира се в Бояна, в полите на Витоша, с двор от красиви кипариси. Капацитет: 140 деца, от които 25 са със СОП. Специалисти: логопед, клиничен психолог, психолог с интегрирано обучение, които работят с децата със специално образователни потребности. От детската градина излизат високо образовани, знаещи, можещи, мислещи и творчески личности. ДГ работи през тази учебна година по акцент Фолклор и Българските традиции.
Допълнителни дейности: английски език, приложни изкуства, латино и народни танци, футбол, плуване. През тази учебна година имаме нова придобивка в двора – футболно игрище и баскетболна площадка.
В градината работят високо квалифицирани специалисти- специални педагози, логопеди, психолози. Според нивото на нервно-психическо развитие, възможности, способности и потребности, на всяко дете се изработва индивидуална програма за обучение и развитие.Корекционната, обучителна и възпитателна работа се осъществява в групова и индивидуална форма като се спазва съответния график.

Ключови думи

английски език

детска градина

детски свят

индивидуална програма за обучение

капацитет 140 деца

латино и народни танци

логопеди

педагози

плуване

прием на деца

приложни изкуства

психолози

футбол

цдг с интегрирано обучение