Техно – консулт 2000 ЕООД -

Техно – консулт 2000 ЕООД превдлага

  • Газификация на обекти,
  • ОВ инсталации,
  • Основен ремонт и поддържане на парни и водогрейни котли.
  • Инженеринг, монтаж, ремонт и сервиз на технологично, топлотехническо, електро и енергийно оборудване.
  • Изпълнение на СМР на промишлени и граждански обекти.
  • Изработка и монтаж на метални конструкции.
  • Търговия със строителни материали

Ключови думи

Газификация на обекти

Изработка и монтаж на метални конструкции

основен ремонт и поддържане на парни и водогрейни котли

строително-монтажни и ремонтни работи

Търговия със строителни материали