Ванков – Дунев ООД -

ВАНКОВ – ДУНЕВ ООД – гр. Плевен е регистрирано през 1996 г. в гр. Плевен.

Дружеството развива своята дейност в региона и на територията на страната в областта на промишленото и гражданско строителство, изграждане, ремонт и преустройство. Дружеството е специализирано в строителни, ремонтни и довършителни работи, консервации на фасади, хидроизолации, топлоизолации и сухо строителство.

Голяма част от изградените ни обекти са със социално значение, поради което сме се съобразявали с бюджетните и финансови възможности на Възложителите. Изпълнените проекти свидетелстват, че ВАНКОВ – ДУНЕВ ООД е една от водещите фирми в Централна и Северна България за строителни, ремонтни и довършителни работи.

В процеса на строителство се стремим да влагаме винаги качествени материали и изделия, като същевременно се ръководим и от предпочитанията и изискванията на Възложителя. Дружеството разполага с необходимата механизация и автотранспорт, обслужващи строителната ни дейност.

Ключови думи

ванков - дунев

гр. плевен

качествени материали и изделия

консервации на фасади

промишлено и гражданско строителство

ремонт и преустройство

ремонтни и довършителни работи

строителни дейности

сухо строителство

топлоизолации

хидроизолации