Енерготех ООД -

1897

За нас

ЕНЕРГОТЕХ ООД е инженерингова фирма, занимаваща се с ТехническLicenz-6772и надзор на съоръжения с повишена опасност. Фирмата има разработена документация по система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 17020:2005, въз основа на която притежава Лицензия № 677 от 07.04.2011г, издадена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на основание чл.34а, ал.1 т.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Нашата мисия е да осигурим високо качество на услуги и да изградим доверие и дълготрайни търговски взаимоотношения с нашите клиенти.

Технически надзор на СПО

  • Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, 2_ENERGOTEH OODгазопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови и инсталации други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради.
  • Разпределителни газопроводи на разпределителни дружества за природен газ и съоръженията към тях.
  • Газови уреди.

ЕНЕРГОТЕХ ООД е сключила задължителна Застраховка гражданска отговорност  за изпълнение на своята дейност.

Местоположение

Ключови думи

газови съоръжения

Газопроводи

газопроводи на бутилкови инсталации

газопроводи на сградни газови и нсталациии други газови съоръжения

газореголаторни пунктове

технически надзор на СПО