Пламгаз ЕООД -

24590

Проектиране, изграждане и поддръжка на

 

  • Соларни системи
  • Отоплителни инсталации
  • Водопровод и канализация

 

Продукти

 

1. Слънчеви колектори

1.1. Вакуум-тръбен слънчев колектор VTSK-10.

1.2. Високоефективен вакуум-тръбен панел с TiO2 – VTSK-20

1.3. Високоефективен вакуум-тръбен панел – VTSK-30

 

2. Водородна клетка за отопление и двигатели с вътрешно горене

Системата се базира на принципа на електролизно разделяне на водата на водород и кислород, при което се получава браунов газ, който гори инплозивно. Енергията, за разлагането на водата е минимална, което води до нисък разход на електроенергия неоходима за отопление. Не е нужно складирането на големи количества газ, което прави системата безопасна. Системата може да се адаптира към съществуващи отоплителни инсталации.

Предлагаме проектиране и изграждане на нови отоплителни инсталации.

Новата технология не оскъпява с повече от 30% от съществуващите на пазара ползващи други енергоизточници. Гарантира бърза възвращаемост на инвестицията с ниския разход на ел.енергия.

 

3. Соларни батерии

Проектиране на фотоволтаични eлектроцентрали, системи и соларни паркове Слънчево-енергиен одит, оптимално проектиране, доставка на съоръженията, монтаж и пуск  на фотоволтаични системи Грандово финансиране на соларни фотоволтаични проекти Разработка на фотоволтаично улично осветление.

 

4. Котли

Котли от предназначени за централно отопление на малки битови и фирмени обекти/вили, еднофамилни къщи, хижи, малки мотели, дърводелски цехове и др. Koнструирани са за изгаряне на биомаса дърва и дървесни отпадъци чрез пиролизна дестилация на горими газове, осигуряващи висока ефективност на горивния процес и екологично безвредна технология.

 

Ключови думи

вакуум-тръбен панел

вакуум-тръбен слънчев колектор

водородна клетка за отопление

изгаряне на биомаса дървесни отпадъци

отоплителни инсталации

проектиране на фотоволтаични eлектроцентрали

слънчеви колектори

слънчеви колектори София

соларни батерии

соларни батерии София

соларни системи

соларни системи София

соларни фотоволтаични проекти

фотоволтаично улично осветление