БУЛМИНЕРАЛ ЕАД -

Компания БУЛМИНЕРАЛ ЕАД е дружество с ограничена отговорност, чиято основна дейност е доставка на ресурси и оборудване в сферата на енергетиката:
Доставка на въглища за металургия
Проектиране, производство и доставка на оборудване за:
Енергетика и металургия;
Обогатяване на въглища и производство на брикети;

Дългогодишното сътрудничество с водещи въгледобивни компании и изграденото доверие, поставиха компанията ни сред най-големите износители в бранша.

С репутацията си на надежден и коректен бизнес-партньор, в кратък срок нашата компания успя да договори преференциални условия със спедитори и корабособственици за доставка на въглища – бизнес отношения, които продължават и до днес. Стратегическото местоположение на въглищните хранилища в пристанищата на Черно и Азовско море, гарантират своевременното изпълнение на договорните ни задължения. Сред нашите клиенти и партньори са най-големите предприятия и фирми, работещи в електро енергийния сектор в България, Турция, САЩ и Мароко.

Ключови думи

Доставка на въглища за металургия

Обогатяване на въглища и производство на брикети

производство и доставка на оборудване за енергетика и металургия