Екобрикети и дървесни пелети от Екотекника -

1819

Екотекника е фирма за реализация на екологични проекти, производство на екобрикети и дървесни пелети, която има централен офис в София и производствена база в град Свищов.

Екотекника стопанисва собствени горски масиви и реализира различни екологични проекти като насърчава употребата на възобновяеми природни ресурси, които щадят околната среда.
Продукти от Екотекника:

  • екопелети, произведени от пресоване на дървесни стърготини, подходящи за употреба във всякакви видове пелетни котли и горелки
  • екобрикети
  • химически калциев карбонат

Екотекника е един от основателите на „Българска технологична платформа на горския сектор“, която представлява Forest based Sector Technology Platform.

Ключови думи

възобновяеми ресурси

дървесни пелети

екопелети от пресоване на дървесни стърготини

продажба на екопелети и екобрикети

производство на екопелети и екобрикети

химически калциев карбонат