Палмо АД -

  • ул. Гривишко шосе №1
  • +359 64 89 01 11

ПАЛМО АД е изцяло частна фирма, основана през 1990 г. в Плевен, с сновен предмет на дейност разработка и производство на пожароизвестителна и газосигнализационна техника. След създаването си фирмата постоянно разширява дейността си в развойната, производствената, инженеринговата и дистрибуторската области.
Понастоящем основните направления в производството са:
Пожароизвестителни централи за приложение в сгради и кораби,сигнално -охранителни централи и други системни устройства за приложение в сгради, комбинирани сигнално-охранителни и пожароизвестителни централи, прибори за контрол на алкохолна концентрация в кръвта чрез анализ на издишван въздух, промишлени контролери на базата на едночипови микрокомпютри, микропроцесорни системи за автоматизация и контрол на различни технологични процеси съгласно конкретните изисквания на клиентите.

Ключови думи

контрол на достъпа

микропроцесорни системи за автоматизация и контрол

Пожароизвестителни централи за приложение в сгради и кораби

прибори за контрол на алкохолна концентрация в кръвта чрез анализ на издишван въздух

разработка и производство на пожароизвестителна и газосигнализационна техника

сигнално -охранителни централи

системи за контрол на достъпа