Вадим ООД -

1267

Информация за компанията

Детективска и охранителна агенция “ВАДИМ” ООД е първата регистрирана охранителна фирма в България.
Същата е самостоятелна юридическа личност и работи при условията на Търговския закон /ТЗ/ в Република България. Регистрирана е с Решение №7519/90 г.на Софийски градски съд, том 88, стр. 46, партиден № 4376, БУЛСТАТ 040357088 Ю, данъчен № 2222002764.
Притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 85/ 12.05.2004г. на основание чл. 4 от Закона за частна охранителна дейност на територията на цялата страна , Разрешение за охрана на ценни пратки и товари № 804/ 14.04.2006 г. и лиценз № 824 / 22. 05. 2006 г. за охрана на мероприятия, Лиценз №1504 за лична охрана на физически лица за територията на цялата страна,както и сертификат за система на управление ISO 9001:2008 и сердификат за стандарт BS OHSAS 18001:2007.

Предметът на дейност на Дружеството

Професионална физическа охрана на административни и стопански сгради, помещения, обекти, медицински и учебни заведения, авто-паркове на държавни и частни фирми и др.;
Монтаж и охрана с помощта на сигнално охранителна техника /СОТ/SOT/;

 • Монтаж на пожароизвестителни системи;
 • Изграждане на системи за видеонаблюдение;
 • Изграждане контрол на достъп;
 • Лична охрана на физически лица;
 • Охрана на спортни, културни и др. масови мероприятия;
 • Инкасова дейност и охрана на ценни пратки и товари;
 • Проучване на юридически и физически лица;
 • Икономическа защита;
 • Всякакъв вид консултации, свързани с предмета на дейността;
 • Консултантска и организационна дейност по изграждане, оборудване и охрана на паркинг, офиси и обществени сгради;
 • Консултация, организация и осъществяване на всякакъв род охранителна дейност и услуги, разрешени от закона;
 • Детективски услуги.

ДОА “ВАДИМ” ООД – СОД предлага изключително атрактивни цени при разсрочено плащане, техника под наем и възможност за безплатен монтаж при определени условия за изграждане на обекти със сигнално – известителни системи.

Ключови думи

въоръжена охрана

детективски услуги

Изграждане контрол на достъп

Изграждане на системи за видеонаблюдение

инкасо

лична охрана

Лична охрана на физически лица

Монтаж на пожароизвестителни системи

невъоръжена охрана

обезопасяване на обществени прояви

обектова охрана

охрана на концерти и спортни мероприятия

охрана на обекти

Охранителна фирма

охранителни фирми

пожароизвестяване

СОД

СОТ

физическа охрана