Булгарлазер ООД -

1805

Фирма БУЛГАРЛАЗЕР е основана орез 1998 г.

Основният предмет на дейност на фирмата е разработка, производство, продажба и сервиз на лазерни машини за рязане на листови материали.

Персонала на фирмата, състоящ се от конструктори, програмисти, монтьори, оператори на лазерни машини и сервизни специалисти е с дългогодишен опит в областта на лазерната техника и технологии.

През последните няколко години, фирма БУЛГАРЛАЗЕР съсредоточи вниманието си върху производството на лазерни машини за рязане с CO2 лазер, имащ максимална изходна мощност 850 вата (LTS-800). Създадената гама машини се характеризира с:

  • компактност на конструкцията
  • високо качество и надеждност на градивните модули
  • ниски експлоатационни разходи
  • възможност за обработка на голяма гама листови материали
  • бърза пренастройка при рязане на различните видове материали
  • конкурентна цена

Оригиналната конструкция на лазерната машина и избраният принцип (подвижен материал и неподвижен лазерен лъч) води до една изключително стабилна работа на машината основно поради късият оптичен път и липсата на подвижни оптични елементи.

За производството на лазерните машини фирмата използва комплектоващи елементи и възли от Германия, Италия, Англия и Америка.

Схемното решение и конструкцията на лазера са дело на специалистите на фирмата.

При разработката на лазера е обърнато внимание на следните основни показатели:

  • опростена и надеждна конструкция
  • качествена елементна база
  • сведена до минимум необходимост от техническо обслужване
  • възможност за бързо усвояване на техниката от страна на клиентите

Благодарение на това лазерните машини, производство на фирма БУЛГАРЛАЗЕР успешно работят в Русия, Полша, Сърбия, Македония, Турция, Молдова и България.

Ключови думи

булгарлазер

лазерен лъч

лазерна техника и технологии

лазерни машини

лазерни машини за рязане на листови материали

продажба и сервиз

разработка и производство

рязане на материали

рязане с co2 лазер