СГК – Скала ООД -

4582

SGK-SKALA е частна Българска компания,

основана през 1991 год., създадена от специалисти с повече от 20 годишен опит в теглоизмерването, контрол и автоматизация на индустриални процеси. Комбиниран е интелектуалният потенциал и дългогодишния опит на висококвалифицирани специалисти в областта на проучване, разработка и инженерни решения в областта на непрекъснатите и дискретни процеси в промишлеността, изграждане на интегрирани микропроцесорни системи за контрол и управление.

Компанията произвежда и предлага

– Електронни везни  2-sgk_skala-vagonni 1-sgk_skala-avtomobilni

  • автомобилни
  • вагонни
  • платформени
  • броячни
  • лентови
  • кранови
  • разходомерни

– Електронни дозиращи системи
– Специализирани модули и инсталации
– Специализиран софтуер за следене и управление

5-sgk_skala-kranovi SGK-SKALA предлага на пазара тензометрични теглоизмервателни датчици от световния лидер VISHAY TEDEA HUNTLEIGH, контролери за управление на технологични процеси от Британската компания DATA TRACK, кранови везни, динамометри и апаратура от Американската компания MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL.

7-sgk_skala-mreji В сегашното време на информационни технологии и мобилни комуникации SGK-SKALA върви в крак с новостите – изгражда локални мрежи, свързани по радиоканал. Основните градивни елементи на мрежата са всякакъв вид средства за измерване – самостоятелни елекронни преобразуватели за измерване на температура, налягане, обем, електрически величини, механични усилия и маса – елекронни автомобилни, вагонни, платформени, броячни, кранови, лентови везни и електронни дозиращи системи.

Местоположение

Ключови думи

sgk-skala

динамометри

дозиращи системи

електронни везни

електронни дозиращи системи

кранови везни

локални мрежи по радиоканал

микропроцесорни системи

сгк-скала

софтуер за следене и управление

тензометрични датчици и електронно оборудване

управление на технологични процеси