РЕГ Инженеринг ООД -

Услуги, предлагани от РЕГ Инженеринг ООД

РЕГ Инженеринг ООД е в индустрията за сигурност от 1994г с основен и постоянен предмет на дейност – проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз на системи за сигурност.
Проучване, проектиране, доставка на съоръжения, изграждане и сервиз на с-ми за сигурност – пожароизвес­тителни и пожарогасителни инста­лации, системи за видеонаблюдение и контрол и за контрол на достъп и присъствие. Денонощен мониторинг на с-ми за сигурност, охрана на обекти с патрулна реакция.

Разрешителни документи за осъществяване на дейностите

1. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност №472/13.01.2006г.
2. Разрешение №148/30.05.2012г. за осъществяване на дейност по чл.91е, ал 2, т.1-4 от 3МВР „Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управления на дим и топлина и пожарни кранове.“
3. Удостоверение №309/29.09.2010г. за работа със съоръжения съдържащи флуорирани парникови газове-регламенти (EO) №304/2008 и (EO)842/2006г.
4. Удостоверение от Камарата на строителите в България – № I – TV 008830
5. Удостоверение от Камарата на строителите в България – № V – TV 012686

Ключови думи

Денонощен мониторинг на с-ми за сигурност

доставка

монтаж и сервиз на системи за сигурност

охрана на обекти с патрулна реакция

проектиране

проучване

сервиз на с-ми за сигурност - пожароизвес­тителни и пожарогасителни инста­лации

системи за видеонаблюдение и контрол и за контрол на достъп и присъствие