Анди БГ ООД -

АНДИ проектира, изгражда и поддържа системи за сигурност, слаботокови и електроинсталации: видеонаблюдение, камери за видеонаблюдение, видео охрана, видеоконтрол, контрол на достъп, охранителни системи, СОТ, сигнално-охранителни системи, алармени системи, домофони, пожароизвестяване, пожарогасене, аерозолно пожарогасене, противопожарно оборудване, електроинсталации, електрооборудване, периметрова охрана, озвучаване, звуково оповестяване, хотелски системи, интегрирани хотелски системи, структурни кабелни системи, СКС, сградна автоматизация, BMS, интегрирани системи за сигурност, навигационни системи за автомобили, алармени системи за автомобили, GPS за автомобили.

Ключови думи

алармени системи за автомобили

видео охрана

видеоконтрол

видеонаблюдение

изграждане и поддържка на системи за сигурност

камери за видеонаблюдение

навигационни системи за автомобили

охранителни системи

пожароизвестяване

проектиране

противопожарно оборудване

сигнално-охранителни системи

СОТ