Вуду ООД -

Вуду ООД е фирма, специализирана в консултиране, продажба, гаранционна и следгаранционна поддръжка на маркова и асемблирана компютърна и офис техника и перифирия.

Вуду е сред водещите фирми, предлагащи решения в областта на информационните технологии за малкия и среден бизнес.

УСЛУГИ

  • доставка, внедряване и системно интегриране на хардуерни и софтуерни продукти
  • сервизиране и абонаментна поддръжка
  • разработка и реализация на комплексни решения, базирани на най-новите технологични постижения на световните производители
  • проектиране и инсталиране на структурни кабелни системи в бизнес сгради, офиси, гейм клубове и др.
  • доставка, монтаж и програмиране на аналогови и цифрови многопостови телефонни централи
  • доставка на интернет по оптични, кабелни и безжични мрежи
  • асемблиране на високопроизводителни системи с гаранция до 60 месеца
  • продажба на техника на лизинг за физически и юридически лица
  • електронна търговия през www.voodoo.bg

Дружеството е сертифицирано в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008.

Ключови думи

voodoo

асемблиране на системи

вуду

гаранционна и следгаранционна поддръжка

доставка на интернет

електронна търговия

информационни технологии за бизнеса

кабелни и безжични мрежи

компютърна и офис техника и перифирия

продажба на лизинг

сервиз и абонаментна поддръжка

системно интегриране

софтуерни продукти

структурни кабелни системи

телефонни централи

хардуер