СБМ – 2 ООД -

СБМ – 2 ООД предлага

  • Автоматизация на технологични процеси в индустрията – дискретно – непрекъснати и непрекъснати.
  • Измерване, регулиране, визуализация и архивиране на технологични параметри – температура, влажност, налягане и инженеринг.
  • Оперативно управление на отделни машини и комплексни инсталации
  • Специализирани микропроцесорни контролери, електронни устройства, платки, операторски панели, сензори, ел. табла, мрежи, електроника.
  • Интелигентен човеко – машинен интерфейс и връзка към информационно ниво.
  • Оптимизация на управлението на технологични процеси

Ключови думи

автоматизация на технологични процеси

визуализация и архивиране

влажност

ел. табла

електронни устройства

измерване

инженеринг

микропроцесорни контролери

мрежи

налягане

оперативно управление

операторски панели

регулиране

сбм–2

сензори

температура

технологични параметри