Райкос Тех ЕООД -

Измервателни уреди от Райкос Тех ЕООД

  • Текстови, графични и сензорни дисплеи; индустриални компютри, телеметрия;
  • Машини за картонени касетки и тави, палетизатори;
  • Кръгли щекери и кабелни системи;
  • Измервателни и регулиращи прибори за температура, дебит, поток и налягане – термометри, калибратори;
  • Магнитно-индуктивни и ултразвукови дебитомери, турбинни разходомери;
  • Механични и електронни манометри, хидравлични и пневматични калибратори;
  • Индустриални стабилизатори на напрежение, UPS, статични инвертори, зарядни устройства за акумулаторни батерии;
  • Капацитивни, индуктивни и магнитно-резистивни сензори, ниворегулиращи системи;
  • Вентили от неръждаема стомана за асептично приложение, вентили за вземане на проби;
  • Монтаж, гаранционен и следгаранционен сервиз.

Ключови думи

графични и сензорни дисплеи

електронни манометри

зарядни устройства

измервателни и регулиращи прибори

индустриални компютри

кабелни системи

калибратори

палетизатори

райкос тех

статични инвертори

телеметрия

термометри

ултразвукови дебитомери