Ива – Сигнал – Иван Апостолов ЕТ -

1234

За нас

Ние сме българска компания, работеща в областта на железопътната автоматика. Ние разработваме и вне­дряваме напредничави решения, които правят железните пътища по-сигурни и по-бързи за милиони пътници, хиляди служители и тонове товари.

Предмет на дейност

 Предметът на дейност на Ива Сигнал е:pic3

  • изпълнение на обекти по железопътна автоматика,
  • ел.отопление на ж.п. стрелки,
  • радиоозвучаване на гари,
  • изолирани участъци и връзки на железопътния транспорт.

По-късно предметът на дейност се разширява както след­ва: проектиране, разработка, производство и доставка на елементи и средства по железопътна автоматика, проучване и проектиране на обекти за ж.п. автоматика, монтаж на слаботокови системи и силнотокови системи.

В края на 2004 година ИВА-СИГНАЛ успешно въведе система за управление на качеството и от 6 януари 2005 година притежава сертификат за ISO 9001:2000.

ИВА-СИГНАЛ е определена за изпълнител на обектите по железопътна автоматика в Софийското метро. Възложител е Метрополитен ЕАД при Столична голяма община.

Технологии

pic4ИВА-СИГНАЛ стартира проект за създаване на специализиран софтуер – „Компютърно управление и визуализация на състоянието на обектите в гарата“. Крайната цел беше да се разработи модерна система за контрол на обектите, с възможност за записване и архи­виране на всички действия на оператора – многофункционален и надежден софтуер, който осигурява сигурност на цялото движение и комфорт на служителите.
Екипът от специалисти 6 различни области работи почти година до успешното завършване на продукта. На 9 август 2005 година „Компютърно управление и визуализация“ беше официално представен на открита демонстрация пред широка аудитория.
Технологии железопътната автоматика разработваме и вне­дряваме напредничави pic6 Системата беше високо оценена от специалисти на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и представители на SIEMENS, ALCATEL и ALSTOM. Предстои внедряването на продукта в железопътната мрежа на България.

Ключови думи

автоматика за ЖП Транспорта

ел.отопление на ж.п. стрелки

Ива - Сигнал - Иван Апостолов ЕТ

изолирани участъци и Връзки на железопътния транспорт. По-късно предметът на дейност се разширява както след­ва: проектиране

изпълнение на обекти по железопътна автоматика

монтаж на слаботокови системи и силнотокови системи.

производство и доставка на елементи и средства по железопътна автоматика

проучване и проектиране на обекти за ж.п. автоматика

радиоозвучаване на гари

транспортна автоматизация