Екосим ООД -

1965

Екосим ООД предлага

  • Предпроектни проучвания
  • Разработка, проектиране и внедряване на технически и програмни средства за автоматизация на процеси в промишлеността
  • Обследване за енергийна ефективност на промишлени обекти
  • Консултантски услуги за автоматизация на процеси в промишлеността

Ключови думи

внедряване на програмни средства за автоматизация

екосим

Екосим Плевен

консултантски услуги

обследване за енергийна ефективност

предпроектни проучвания

проектиране на програмни средства за автоматизация

промишлени обекти

процеси в промишлеността

технически и програмни средства за автоматизация