Йолани -

13402

Eлектроизграждане и поддръжка на електрически инсталации и мрежи – oсновна дейност на фирма ЙОЛАНИ

 • Изграждане и поддръжка на домфонни, звънчеви и ТV инсталации;
  Ремонт на електрически инсталации на физически и юредически лица;
 • Електроизграждане и поддръжка на електрически инсталации и мрежи до 1000V;
 • Измерване на електрически и заземителни инсталации, изпитване на контур фаза-защитен проводник;
 • Структорно окабеляване за LAN мрежи;
 • Изпитване на кабелни линии до 1000V, откриване на повреди по тях и отстраняването им

Фирма ЙОЛАНИ предлага и услуги свързани с дизелови генератори

 • Инсталиране, поддръжка и мониторинг на дизелови генератори;
 • Автоматично и ръчно управление на генератора, следене параметрите на ел. мрежа и генератора;
 • Резервиране на захранването с дизелови генератори – инсталиране, поддръжка и обвръзка с електрическата мрежа;
 • Осигуряване на аварийно захранване с дизел генератори с мощност 75кVА и 30кVА;
 • Отдаване под наем на дизел генератори

Ние изграждаме всякакъв вид електроинсталации благодарение на нашите професионални умения и инструменти!

За клиентите на нашата фирма ние предлагаме профилактични огледи на съоръженията, смяна на кабелни глави, направа кабелни муфи, ремонтни работи в трансформаторни постове.

Ключови думи

абонаментна поддръжка

аварийно захранване

дизел генератори

домфонни и ТV инсталации

електрически инсталации

заземителни инсталации

Инсталиране и поддръжка на дизелови генератори

кабелни глави

Отдаване под наем на дизел генератори

трансформаторни постове